Familia-Escola

DOCUMENTACIÓ D’INTERES

INFORMACIÓ SOBRE LA COVID-19

PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT LA DETECCIÓ DE SÍMPTOMES

INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES (COVID-19

TELF. PER A LES FAMÍLIES

TELF.DUBTES COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

PLA DE CONTINGÈNCIA COVID-19

pla de contingencia 2020-21

CURS 2023-24

CALENDARI CURS 2023-24

IMPORTANT

  1. Per realitzar la matrícula del curs heu de seguir els passos següents:
  2. Descarregar els documents adjunts i emplenar-los.
  3. Ir a l’ajuntament per sol·licitar document de pagament per a la matricula (75€)
  4. Sol·licitar cita a l’escoleta per lliurar tota la documentació, per telèfon (607751175) o per e-mail (eibenirras@gmail.com)
  5. El període per fer la matrícula és del 31 de maig  a 15 de juny
  6. Qui no hagi formalitzat la matrícula en aquest període perd la plaça.

DOCUMENTACIÓ PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA

full de matricula pel curs 2023-24

AUTORIZACIÓ US DE L’IMAGEN

6_ANNEX_6_Proteccio_de_dades

Sol·licitud de horaris i serveis

_formulari de sol·licitud alta d’usuari web escoleta_

_Autorizació Recollida Nens_

COMPTES BANC AJUNTAMENT

ALTRES DOCUMENTS D’INTERES

canvi de horari i servei

ca_Autorització per l’administració de medicamens_CA

comunicació periode de vacances