Como ho fem?

9000000 130 

Per garantir un bon funcionament del centre, s’han d’establir unes normes que ajudin als infants a viure l’estada a l’Escoleta de la millor manera possible i facilitin la tasca educativa.

Normas del centre


L’organització de l’horari en un col·lectiu com l’escola infantil té a veure amb la importància de temps i ritmes dels infants petits i amb el respecte de les necessitats de tots i totes: per això insistim en la necessitat de complir de manera responsable amb els horaris d’entrades i sortides.

Horari