Que Fem ?

La metodologia educativa que fem es basa en les característiques evolutives dels nens i nenes d’aquestes edats, tenint en compte les seves necessitats i la seva forma de conèixer i interpretar la realitat.

La línia metodològica tindrà els següents punts claus:

    • Activa i experimental: aprofitant l’exploració motriu i sensorial com a vies d’investigació i descobriment de l’entorn social, físic i d’un mateix.
    • Basada en el joc: utilitzant les situacions lúdiques, tant en el seu aspecte motivador de l’aprenentatge o bé com a instrument potenciador de capacitats físiques, afectives i intel·lectuals.
    • Sense fragmentacions en la realitat: potenciant el concepte d’educació integral, entenent el desenvolupament d’una manera global, on les capacitats motrius, afectives,emocionals i intel·lectuals progressen a l’uníson.
    • Centrada en les experiències quotidianes: identificant les necessitats i interessos de l’alumne i connectant l’acció educativa amb la realitat del seu entorn més pròxim (família, comunitat cultural, barri, rutines quotidianes…)

L’escola infantil fomentará la participació de les famílies en les  tasques educatives, promovent línies d’informació, comunicació i diàleg continu amb els pares i mares dels alumnes del centre.