Nosaltres

quienes somos

L’Escola Infantil Municipal de Sant Joan de Labritja, som una institució educativa de caràcter públic, dedicada a l’educació de nens i nenes de primer cicle d’educació infantil, en edats compreses entre 0 – 3 anys.

El nostre centre de benirras està en funcionament des de l’any 1988. Ubicats en un espai natural, cosa que li confereix unes característiques especials en quant a bellesa, tranquil·litat i contacte amb la natura, independentment de la proximitat d’una carretera que és secundària i poc transitada.

Les dades més significatives que volem ressaltar del nostre centre és la gran varietat cultural existent.

Aquesta diversitat, lluny de suposar un problema, aporta molta riquesa al centre i possibilitats educatives.

Malgrat tota aquesta varietat, existeix un clima d’harmonia que fa que les diferències siguin acceptades com una cosa natural i pròpia de la zona.